Curso de Verificador e inspección Aeronáutica

Curso de Verificador/Inspector Aeronáutico. 645 horas presenciales. Puerto Real. Cádiz.